Slide Background
Uzm. Dr. Hasret Ozan AÇIKGÖZ
Psikiyatri Uzmanı

Online Randevu

DoktorTakvimi.com sitesi üzerinden anlık olarak randevu saatlerini görebilir, randevu oluşturabilirsiniz.

Online Terapi

Muayenehanemize gelemeyen danışanlar için oluşturulan Online Terapi Hizmetimizden memnun kalacaksınız.

Gizlilik

Klinik görüşmelerimizin tamamı kişiye özeldir. Gizlilik ilkesi geçerlidir. Ulaşılan bilgiler 3. kişilere aktarılamaz.

Uzm. Dr. Hasret Ozan AÇIKGÖZ / Psikiyatri Uzmanı

Psikiyatrist olarak önceliğim, ailenizin ve sizin kendinizi güvende hissedebileceği, mahremiyetinize saygı gösterilen, huzurlu bir ortamda en modern tedaviyi en doğru şekilde uygulayabilmektir.

Bunun için Zonguldak'ta bulunan muayenehanemde hastane ortamında oluşabilecek sorunlardan uzakta kendinizi evinizde gibi hissedeceksiniz.

Muayenehanemize gelemeyen danışanlarımız Online Terapi hizmetimizden faydalanabilirler.

Hizmetler

Psikiyatrik sorunların tanısı ve tedavisi hakkında güncel, gerçekçi çözümler sunuyoruz. Tıbbi yaklaşımın özünde sorunun doğru tanımlanması çok önemlidir. Gerçekçi çözümler ancak doğru tanımlar üzerinden üretilebilir.

Ruhsal Durum Muayenesi

Danışanın ruhsal durum muayenesi psikiyatrik görüşme içinde yapılır. Hatta danışanın bizimle ilk iletişim kurmasından başlayabilir ruhsal durum muayenesi. Bilinç, genel görünüm, düşünce, duygu, davranış, içgörü ve gerçeği değerlendirme gibi bölümlerden oluşmaktadır. Ruhsal sorunlarının değerlendirilebilmesi için doğru tanı konulması oldukça önemlidir. İşe yarar çözümler bulmanın yolu doğru tanımlamadan geçer. Öte yandan bazı psikiyatri dışı hastalıklar kendisini psikiyatrik hastalık gibi gösterir. Ancak iyi bir ruhsal durum değerlendirilmesi ile bunun ayırdına varılabilir.

İlaç Tedavisi

Ruhsal hastalıklarda psikoterapinin yanı sıra gerektiğinde ilaç tedavisi de hızlı ve etkin çözüme ulaşılmasını sağlar. Hatta hangi tedavi biçiminin daha etkin olduğunun araştırıldığı kimi bilimsel çalışmalarda da en etkin ve remisyon oranı en yüksek tedavi şeklinin psikoterapi ve ilaç tedavisinin birlikte kullanıldığı tedavi şekli olduğu saptanmıştır. Ancak psikiyatrik ilaçlarla ilgili toplum nezdinde yaygın biçimde bağımlılığa sebep olacağı ve karaciğere, böbreğe yüksek ihtimalle zarar vereceği gibi inanışlar gerçekçi olmaktan uzak olup kişilerin tedaviye ulaşma motivasyonlarını engellediğinden oldukça ciddi sonuçları olabilen inanışlardır. Sizin için en doğru tedaviyi doktorunuz bilir. Endişelerinizin, sorularınızın olması çok doğal. Endişe ve sorularınızı doktorunuzla paylaşabilirsiniz.

Psikoterapi

Psikoterapi, bireylerin duygusal ve davranışsal sorunlarının çözümü, ruh sağlığının geliştirilmesi ve korunmasını amaçlayan terapist ve danışan arasındaki ilişkiyi içeren psikolojik tedavi tekniklerinin genel adıdır. Birçok psikoterapi türü vardır. Her birinin kendine özgü yaklaşımı mevcuttur. Kişi için uygun olan terapi kişisel duruma, kişinin sorunu ve sorunu hangi derinlikte çözmek isteğine bağlı olarak değişebilir.

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

1960’lı yıllarda Aaron Beck tarafından geliştirilen BDT bireyin var olan ruhsal sorunlarının sürdürülmesinde bilişsel çarpıtmaların ve inançların önemli bir rolü olduğunu savunur ve bilişsel yeniden yapılandırmayla bu sorunların üstesinden gelmeyi hedefler. Günümüzde en yaygın kullanılan, en etkin terapi çeşitlerinden biridir. BDT kişinin bir olaya verdiği duygusal ve davranışsal tepkinin kişinin olayı algılama ve yorumlama şekliyle ilişkili olduğunu savunur. Bu sebeple kişinin olumsuz ve işlevsel olmayan düşüncelerinin yeniden yapılandırılarak olumlu ve işlevsel düşüncelere dönüştürülmesi terapinin temelini oluşturur.

Destekleyici Terapi

Kökenini psikanalizden alan danışanın savunma mekanizmalarının ve ego işlevinin güçlendirilmesinin hedeflendiği, çok çeşitli durum ve hastalıklarda kullanılabilen yaygın bir terapi tekniğidir.

Transaksiyonel Analiz

Eric Berne tarafından Freudyen bir perspektifle geliştirilen kişilik kuramıdır. Tüm bireylerde aktif şekilde işleyen üç ego durumu olduğunu öne sürülmektedir. Ebeveyn, yetişkin ve çocuk-ergen. Kişinin hangi durumlarda hangi ego durumunda olduğunun farkındalığını kazanması, kişinin ilişki-iletişim temelli sorunlarının anlaşılması ve çözümlenmesi hedeflenir.

Aktarım Odaklı Psikodinamik Terapi

Otto Kernberg’in nesne ilişkileri kuramı bağlamında özellikle sınır düzey kişilik örgütlenmesine sahip danışanlar için geliştirmiş olduğu, bir insanın kendiliği hakkında derinlikli/bütünlüklü bir anlayış geliştirmesini sağlamak amacıyla kurulan, danışanın aktarımlarının yorumlanarak kendilik ve nesne temsillerinin bütünleştirilmesine dayalı terapi tekniğidir. Semptom odaklı değil de kişiliğin bütünüyle çalışılan ve bunun sonucunda kişiliğin değişime uğradığı terapi ekolüdür.

Online Terapi

Çevrimiçi platformlardan (Zoom, Whatsapp, Skype) bilgisayar ve akıllı telefon gibi cihazlar kullanılarak gerçekleştirilen terapi türüdür. Yüz yüze seansın zor veya mümkün olmadığı durumlarda ( yurt dışı, şehir dışı, ulaşım zorluğu, yoğun çalışma temposu, sağlık sorunları gibi ) online terapi ulaşılabilir ve kolay bir seçenektir.

Psikolojik Danışmanlık

Psikiyatrik muayene veya psikoterapi sadece psikiyatrik hastalığı olan bireylerde geçerli değildir. Kimi zaman ruhsal olarak sağlıklı kişiler olağan bir yaşam zorluğu içerisinde olabilirler. Yas, boşanma, kayıp, mobbing, sınav, ergenlik sorunları gibi. Bu yaşam zorluklarında psikolojik yardım bu zorlukların üstesinden daha kolay ve sağlam bir şekilde gelinmesine neden olur.
Psikolojik danışmanlık terapist ve danışanın olduğu bir ortamda danışanın kendini anlaması, farkındalık kazanması, sorunlarını kendi çözebileceği bir olgunluk ve bağımsızlık seviyesine gelmesiyle sonuçlanan planlı bir öğrenim ve etkileşim sürecidir.

Sineterapi

Bir filmin veya filmden bazı sahnelerin danışanın sorun alanını beşler kaidesi çerçevesinde ele alabilmek, çözüm üretebilmek, duygu ifadesini kolaylaştırabilmek için kullanıldığı terapi ekolüdür. Bireysel veya grup terapilerinde uygulanabilir.

Bilgilendirme

Uzm. Dr. Hasret Ozan AÇIKGÖZ / Psikiyatrist

Şimdi Ara 0530 324 20 67