Sınav Kaygısı

Sınav kaygısı; öncesinde öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygıdır. Danışanın sınavı nasıl algıladığı, sınava yüklediği anlamlar ve sınav sonrası elde edilecek kazanımlara verilen önem sınav kaygısı oluşumunda etkilidir.

Huzursuzluk, endişe, tedirginlik, sıkıntı, başarısızlık korkusu, çalışmaya isteksizlik, mide bulantısı, taşikardi, titreme, ağız kuruluğu, iç sıkıntısı, terleme, uyku düzeninde bozukluklar, karın ağrıları vs. bedensel yakınmalar, dikkat ve konsantrasyonda bozulma, kendine güvende azalma, kendini yetersiz ve değersiz hissetme sık görülebilir.

Mükemmeliyetçi, rekabetçi yapısı olanlarda ve sosyal çevrenin kazanma, başarma yönündeki beklentileri ve baskısı sınav kaygısı oluşumuna zemin hazırlayabilir.

Sınav kaygısı yaşayan her birey kişiliğinin dinamikleri, çevreyle olan ilişkisi, sosyal çevresinin tutumunu algılayışı ve sınavı başarmaya-başaramamaya yüklediği anlam çerçevesinde değerlendirilerek o kişiye uygun (gerekirse aileyi de kapsayacak şekilde) tedavi planı yapılır.