Tedavi Alanları

Kendin İçin Bir Adım At

Anasayfa Tedavi Alanları

Psikiyatri Nedir?

Psikiyatri, insan psikolojisi ile ilgilenen ve ruh hastalıklarının teşhis ve tedavisiyle ilgilenen uzmanlık alanıdır. Psikiyatrik hastalıkların tanısı için klinik görüşmelerden, muayenelerden, laboratuvar tetkiklerinden ve görüntüleme yöntemlerinden yararlanılır. Psikiyatrik hastalıklar, farmakoterapi (ilaçla tedavi) ve psikoterapi (ruhsal tedavi) yöntemleri ile tedavi edilir.

Psikiyatrist Kimdir?

Psikiyatrist ya da bir başka şekilde ifade edersek, Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı olan kişiler, aslında bir tıp doktorudur. Tıp fakültesinden mezun olurlar. Uzmanlık sınavıyla girdikleri psikiyatri asistanlığında 4-5 yıl çalışıp tanı ve tedavi konusunda uzmanlaşırlar. Ağırlıkla pratik bir eğitim alırlar. Depresyon, duygudurum bozuklukları, psikotik bozukluklar, anksiyete bozuklukları başta olmak üzere psikiyatrik hastalıkların teşhisi ve tedavisini öğrenirler.

Psikoterapist Kimdir?

Psikoterapi eğitimini tamamlamış ruh sağlığı uzmanlarıdır. Psikoterapist , danışanın şikayetine göre gerekli tanısal yöntemleri kullanır (psikometrik testler, klinik tanı kriterleri vs). Bunun için gerekli yönlendirmeleri yapar ve uygun psikoterapötik yaklaşımı belirler ve sunar. Yukarıda da belirtildiği üzere, pek çok psikoterapi ekolü ve yöntemi vardır. Psikoterapist bunlardan kendi eğitimine ve danışanın şikayet ve beklentilerine göre uygun olanını seçer ve bu yönde tedavi ve gelişim planları yapar.

Tedavi Edilen Hastalıklar

 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu
 • Obsesif-Kompulsif Bozukluk
 • Sosyal Fobi
 • Şizofreni
 • Panik Bozukluğu
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Kişilik bozukluğu
 • Majör Depresif Bozukluk
 • Aile İçi İletişim Sorunları
 • İletişim Problemleri
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
 • Demans
 • Bipolar Bozukluk
 • Vajinismus
 • Anoreksiya
 • Yeme Bozuklukları
 • Uyku Bozuklukları
 • Özgüven sorunları
 • Kişiler arası ilişki sorunu
 • Sınav Kaygısı
 • Distimi ( Kronik Depresyon )
 • Stres
 • Akut Kriz
 • Yas durumu

Uygulanan Terapiler

 • Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Psikodinamik Terapi
 • Destekleyici Terapi

Bilgilendirme