Mobbing (Yıldırma)

İngilizce “yıldırma” (Mobbing) kavramı, “mob” kökünden gelmektedir. “Mob” sözcüğü, İngilizce’de yasal olmayan biçimde şiddet uygulayan kalabalık veya “çete” anlamındadır. Bir eylem biçimi olarak mobbing sözcüğü ise, psikolojik şiddet, kuşatma, topluca saldırma, rahatsız etme veya sıkıntı verme anlamına gelmektedir.

Tüm dünyada yapılan çeşitli araştırmalarda mobbingin yaygınlığı %20-80 arasında değişmektedir. Mobbingin antidemokratik ve yoğun çalışılan işyerlerinde daha fazla olduğu, zeki ve yaratıcı çalışanlara daha fazla uygulandığı saptanmıştır.

Mobbinge uğrayan bireyde depresyon, anksiyete bozukluğu, panik bozukluk, somatoform bozukluk ve travma sonrası stres bozukluğu gibi çeşitli ruhsal hastalıklar gelişebilir.

Mobbingin tedavisi sorunun kaynağının anlaşılması, adının konması, çalışma alanının düzenlenmesi ve gerektiğinde ilaç tedavisinin düzenlenmesi şeklindedir.